Podologie/Sportpodologie Sommer
Podologie/Sportpodologie Sommer
Privacy

Podologie/Sportpodologie Sommer besteed aandacht aan uw privacy door slechts die gegevens te bewaren, die relevant zijn voor het verstrekken van informatie of het vastleggen van afspraken. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden slechts aan derden ter beschikking gestelt in verband met het afleveren van bijv. correspondentie.

Toepasselijk recht

Op alle door Podologie/Sportpodologie Sommer gehanteerde bepalingen, afspraken en verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aldus ook slechts worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer

Podologie/Sportpodologie Sommer besteed veel zorg aan het up to date houden van de website. Fouten in de gebruikte tekst, prijzen of anderzins getoonde informatie zijn niet uit te sluiten. Podologie/Sportpodologie Sommer heeft geen invloed op de wijze waarop de getoonde informatie door derden wordt gebruikt. Podologie/Sportpodologie Sommer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van de op de website getoonde informatie (aanbiedingen, prijzen, medische informatie) uit. Dit heeft tevens betrekking op directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook.

E-mail: sportpodologiesommer@gmail.com
Privacy statement • © 2011, Podologie/Sportpodologie Sommer